Menu stránek
Menu kategorií
Benefiční koncert pro Sluneční školu v Himaláji se koná 30. října

Benefiční koncert pro Sluneční školu v Himaláji se koná 30. října

V historickém centru Prahy, v těsné blízkosti Karlova mostu, v divadle Lávka se 30. 10. 2013 bude konat folkový benefiční koncert na podporu Sluneční školy v Indickém Himálaji. Na koncertě vystoupí Vladimír Merta, skupina Ora Pro Nobis a Oldřich Janota, Jiří Smrž a Jaroslav Hutka.

beneficniKoncertVýtěžek z koncertu bude v celé své výši věnován na zajištění celoroční výuky ve Sluneční škole, kterou v Indickém Himálaji postavili čeští dobrovolníci. Před měsícem byla část odpovědnosti za chod školy předána místním obyvatelům, ale škola je stále podporována občanským sdružením Surya. Získané prostředky budou použity na zajištění provozu Sluneční školy, hlavně na učební pomůcky, platy učitelů, dopravu zásob, vybavení školy, výsadba stromů v okolí školy či zajištění komunikace.

Anotace hudebníků, kteří na koncertu vystoupí bez nároku na honorář:

Vladimír Merta: hudebník, publicista, esejista a spisovatel. Nestraník. Věnuje se filmové, divadelní a scénické hudbě, zhudebňování poezie, improvizované hudbě na pomezí žánrů. Od roku vydal ve vlastním nakladatelství ARTeM knihu textů, školu hry na harmoniku a kytaru, zvukové nosiče. Dnes spolupracuje s vydavateli ARTA, Galén, na Slovensku Opus a Hevhetia.

Ora Pro Nobis: vokální skupina postavená na zpěvu tří charismatických zpěvaček – Lubici Christophory, Romany Šilhavé a Terezy Podobské, které na kytaru doprovází průkopník českého minimalismu Oldřich Janota a jeho syn Sebastián, hrající na klarinet. Název Ora pro nobis, přeloženo Oroduj za nás, napovídá, že hudba této skupiny není jen roztančenou oslavou přírody, nýbrž i naší milé patronky, Panny Marie.

Jiří Smrž: Surovec, který při koncertě drží kytaru pod krkem a rve za struny, jako by si s nimi chtěl vyřídit všechny účty z mládí. A pak ji konejší a hladí a prosí za odpuštění. Je to ten, který křičí bolest a touhu příběhů, co spatřil za zdmi kolem sebe i v sobě. Křičí kultivovaným jazykem intelektuála a pak zase pláče a sténá jako miminko, co předčasně vyrostlo v dospělého muže. Dřevorubec a čistič melioračních stok s duší snílka.

Jaroslav Hutka: folkový hudebník, skladatel a písničkář, který si dnes vydává svou tvorbu sám ve vlastní edici Samopal, kreslí si a tiskne obaly, CD prodává nebo rozdává na koncertech. Vystupuje v malých sálech a klubech společně s kytaristou Radimem Hladíkem. Publikuje své fejetony, je členem čestného předsednictva občanského sdružení Společnost pro trvale udržitelný život a Čestné rady sdružení Děti Země. Podílel se na tvorbě cyklů ČT Příběhy železné opony a V zajetí železné opony.

Zaslat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *